Jomar Kuvås - Kunnskap og erfaring

Jeg har etablert en  konsulentvirksomhet (org.nr.988 469 629 i Brønnøysundregistrene) med utgangspunkt i den erfaring jeg har fått gjennom de ledelseroppgavene og den kompetanse jeg har opparbeidet meg gjennom mange år innen universitets/høgskolemiljøet samt lederstillinger på Rikshospitalet; senest som direktør for Interne Tjenester.

 

Nedenfor er en kortversjon av min CV:

 

                                  

JOMAR KUVÅS

Født 1942

 

Samboer

Liv Mangschau

 

To døtre

Gine født 1973

 

 

Thale født 1977

 

 

 

 

UTDANNING OG KOMPETANSE

År

 

Sjøkrigsskolens intendanturlinje, nederste avd.

1962-63           

 

Norges Handelshøyskole, Siv.økon.

1965-68           

 

Norges tekniske høgskole, Dr.ing.         

1971-73           

 

Seminar i industriell administrasjon

1989

 

Professorkompetanse

1995

 

 

 

 

PRAKSIS

Sted

År

Student trainee

England

1961

Fenrik/løytnant

Sjøforsvaret

1963-65

Forsker

NSFI

1968-70

Universitsstipendiat

NTH

1971-73

Forsker

NSFI

1974

Etterutdanningsleder

NTH

1974-76

Sjefingeniør/overingeniør

NTH

1976-87

Økonomidirektør

NTH

1987-90

Kst høgskoledirektør

NTH

1990

Ass. sykehusdirektør

RH

1991-2002

Fung. Sykehusdirektør

RH

1996/97           

Direktør Intern Service

RH

2002-05

Direktør Interne tjenester         

Riks-Radium

2005-d.d.

 

 

 

Faglærer i Skipsfartsøkonomi

NTH

1974-96

Professor II

NTNU

1996-2001

 

 

 

UTENLANDSOPPHOLD

År

Tid

England

1961

6 mndr

Tyskland

1963-65           

16 mndr

USA

1966

3 mndr

 

 

PUBLIKASJONER OG BØKER

Jeg har utgitt en rekke rapporter/publikasjoner og vært forfatter/medforfatter til flere bøker og avhandlinger. Bl.a. har jeg vært medforfatter av bøkene:

  • Strategisk planlegging i offentlig virksomhet, Tapir 1986
  • Mål- og resultatrettet budsjettering i offentlige virksomheter, Tapir 1988

I tillegg har jeg holdt mange foredrag og kurs.

 

 

TILLITS- OG STYREVERV

Jeg har hatt mange tillitsverv og styreverv både i forbindelse med min stilling og som privatperson.

 

 

 

 

 

  

Jomar Kuvås Utdanning og erfaring»

 

                        

 

 

Huset i Frankrike»

 

 

Maureillas og Ceret»

 

 

Beretning om lymfekreft»

 

 

Nicholas Caracostas

copied my article»

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use