Beretning om lymfekreft.

 

- Det var et sjokk å få beskjed om at jeg hadde kreft. Å skrive om hva jeg gikk igjennom, fra den helt konkrete behandlingen til tanker og følelser, har vært terapi for meg. Kanskje kan det å lese om hvordan andre har kommet seg gjennom sykdommen gi håp og støtte for mennesker som er i samme situasjon. Derfor har jeg valgt å fortelle min historie her, sier Jomar Kuvås.

 

- Det var i 2006 fikk jeg diagnosen lymfekreft. I dag er jeg frisk. Allerede tidlig i behandlingen begynte jeg å skrive ned hva jeg opplevde i tiden som kreftpasient.

 

- De som får kreft vil oppleve sykdomsforløpet og behandlingen helt forskjellig. Tankene og følelsene vil variere fra en person til en annen. En slik beretning blir naturligvis personlig, men jeg håper også at andre kan ha nytte av mine erfaringer.  Ikke minst er det også en takk til alle som har bidratt med hjelp og støtte.

 

- Familie og venner blir viktige i en slik prosess. Det har jeg sett. Likevel blir de stående litt utenfor, for til syvende og sist er det er den enkelte som må kjempe seg gjennom sykdommen. Kreft er en ensom ting. Selv om den store tvilen og usikkerheten hele tiden prøver å få overtaket, er det viktig å holde motet oppe og ikke miste troen på at det skal gå bra. Her kan du lese historie min.

 

Les dokumentet

 

Jeg vil gjerne ha dine kommentarer til min artikkelen, som kan sendes til meg på e-mail til jomar@kuvas.no

 

 

 

Etter at jeg var ferdig med behandlingen, skrev jeg en kronikk, som ble tatt inn i Dagsavisen den 21. februar 2007 om "Sykehusenes sparing og sløseri"

 

 

 

 

Jomar Kuvås Utdanning og erfaring»

 

                        

 

 

Huset i Frankrike»

 

 

Maureillas og Ceret»

 

 

Beretning om lymfekreft»

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use